Osma sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu potršača

Osma sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača održana je, dana 10. svibnja 2010. godine, s početkom u 12,00 sati, u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

Temeljem članka 123. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 79/07, 125/07, 75/09, 79/09, 89/09, 133/09), Vlada Republike Hrvatske je u veljači 2008. godine osnovala i imenovala Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača kao svoje savjetodavno tijelo.

Nacionalno vijeće je važan nositelj politike zaštite potrošača. Osniva se na četiri godine a čine ga predstavnici državnih tijela nadležnih za područje zaštite potrošača, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, saveza udruga za zaštitu potrošača i neovisni stručnjaci iz područja zaštite potrošača.

Na osmoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača, koja je održana 10. svibnja 2010., bio je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Vijeća za zaštitu potrošača;

2. Usvajanje Izvješća o radu Nacionalnog vijeća za 2009. godinu;

3. Usvajanje Poslovnika o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača;

4. Akcijski plan Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2009-2012.
- Provedene aktivnosti u 2009. i  planirane aktivnosti za 2010. godinu;

5.  R a z n o.

Vijeće se sastaje, sukladno potrebama i problematici koju je nužno rješavati, a koja se odnosi na područje zaštite potrošača.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.