Četvrta sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

Četvrta sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača održana je, dana 5. studenog 2008. godine, s početkom u 12,00 sati, u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

Temeljem članka 123. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 79/07 i 125/07), Vlada Republike Hrvatske je u veljači 2008. godine osnovala i imenovala Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača kao svoje savjetodavno tijelo.

Nacionalno vijeće je važan nositelj politike zaštite potrošača. Osniva se na četiri godine a čine ga predstavnici državnih tijela nadležnih za područje zaštite potrošača, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, saveza udruga za zaštitu potrošača i neovisni stručnjaci iz područja zaštite potrošača.

Na četvrtoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača, koja je održana 5. studenog 2008., bio je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača;

2. Nacionalni program za zaštitu potrošača
a.) Ustrojavanje radne grupe za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa za   zaštitu potrošača za razdoblje 2009. -2012.
b.)Izrada izvješća o provedbi Nacionalnog programa za zaštitu potrošača za razdoblje 2007.- 2008.

3. Rasprava o prijedlogu ustrojavanja privremenog europskog centra za zaštitu potrošača

4. Rasprava o obvezama tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz provedbu politike zaštite potrošača

5. R a z n o.

Vijeće se sastaje, sukladno potrebama i problematici koju je nužno rješavati, a koja se odnosi na područje zaštite potrošača.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.