Zaključci sa održanog Okruglog stola zaštite potrošača korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga

Obzirom na sve veći broj korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga (mobilnih, internetskih i drugih), kao i kršenja njihovih potrošačkih prava, dana 30. rujna 2010., Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva organiziralo je Okrugli stol na temu zaštite potrošača korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga u svrhu podizanja javne svijesti o potrebi zaštite prava potrošača korisnika navedenih usluga, a što je ujedno i jedan od temeljnih ciljeva Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2009.-2012. (NN 30/10).

U radu skupa sudjelovali su predstavnici nadležnih vladinih institucija u ovom području, predstavnici davatelja telekomunikacijskih usluga kao i predstavnici organizacija civilnog društva koji djeluju u području zaštite potrošača te su raspravljali o svojim iskustvima u rješavanju potrošačkih pritužbi pri  korištenju ovih usluga. Na kraju su doneseni sljedeći zaključci:

1.    Ugovori koje sklapaju potrošači trebaju biti jasniji i razumljiviji,

2.    Pravovremeno, transparentno i primjereno informiranje i educiranje potrošača,

3.    Uputiti potrošače na potrebu temeljitog čitanja ugovora prije potpisivanja,

4.    Učinkovitiji nadzor na tržištu,

5.    Zadovoljan korisnik je samo onaj koji zna što kupuje i uz koje uvjete.

Ova inicijativa trebala bi potaknuti učinkovitije rješavanje potrošačkih upita pri korištenju elektroničkih komunikacijskih usluga, pružanje potrošačima razumljivih uputa, pojednostavljivanje  procedura, naročito pri sklapanju ugovora kako bi potrošači  bolje razumijeli pojedine tarife, na temelju čega bi lakše izabrali davatelja elektroničkih komunikacijskih usluga.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.