Poruka potrošačima komunikacijskih usluga: pažljivo čitajte ugovore i ne potpisujte ništa brzopleto

ZAGREB, 30. rujna 2010. (Hina) - U Hrvatskoj se svake godine povećava broj korisnika potrošača elektroničkih komunikacijskih usluga, mobilnih, internetskih i drugih, prema kojima davatelji tih usluga imaju i sve odgovorniji odnos, ali unatoč tome i dalje ostaje najvažnije da korisnici pažljivo i s razumijevanjem čitaju ugovore i upute o načinu korištenja usluga te da ništa ne potpisuju i ne prihvaćaju brzopleto.

Jedna je to od poruka potrošačima elektroničkih komunikacijskih usluga s današnjeg okruglog stola koji je u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva okupio 50-ak predstavnika ministarstva i drugih državnih institucija koje se bave tim sektorom, operatera te potrošačkih udruga.

U Hrvatskoj, navedeno je, ima devet operatera nepokretne (fiksne) i tri za pokretne (mobilne) mreže, 20 ih pruža usluge kabelske distribucije, a 51 usluge pristupa internetu, dok je onih koji daju usluge s dodanom vrijednosti 241.

Korisnika je krajem 2009. u nepokretnim mrežama bilo 1,8 milijuna, u pokretnim oko 6,1 milijun, a interneta oko 2,5 milijuna.

Skup je organiziran s ciljem dodatnog informiranja i edukacije korisnika komunikacijskih usluga o njihovim pravima i zaštiti, što je, kako se čulo, na relativno dobroj razini kao i općenito zaštita potrošača drugih usluga i proizvoda.

To je potvrđeno i (privremenim) zatvaranjem EU pregovaračkog poglavlja 28. (zaštita potrošača i zdravlje) uz napomenu da je u tom segmentu hrvatsko zakonodavstvo visoko usklađeno sa stečevinama EU-a, kazao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Krešimir Rožman.

Slično je i sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama, koji je na snazi od 2008., a u kojeg je ugrađeno sve što se provodi na razini zemalja EU-a, pa čak i više od toga, posebno u poglavljima vezanim za zaštitu potrošača, naglasila je načelnica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Ivančica Urh.

S obzirom da je EU u međuvremenu revidirala zakonsku regulativu elektroničkih komunikacija u tom će se smislu uskladiti i hrvatski zakon, a za to ima vremena do svibnja iduće godine, dodala je.

U svemu će važnu ulogu imati i nacionalni regulator, Hrvatska agencija za elektroničke komunikacije i poštu (HAKOM), koja osim praćenja stanja na tržištu brine i o potrošačima, rješavajući i posredujući i u sporovima između operatera i potrošača ako sami to ne mogu riješiti, kazala je predstavnica HAKOM-a Dubravka Buntić.

Dodala je da je prošle godine porastao broj potrošačkih prigovora HAKOM-u na račune za usluge operatera, na 687 s 654 iz 2008., ali je zabilježen pad prigovora na kvalitetu usluga, na 243 sa 261 iz 2008.

Predstavnici udruga potrošača iznijeli niz primjera žalbi i prigovora korisnika potrošača na operatere, među kojima da u slučaju smrti korisnika nasljednici moraju plaćati pretplatu do isteka roka ugovora, da su ugovori nečitki jer su slova premala, da im stižu razne reklamne i druge SMS poruke koje ne žele, da službe za korisnike ne bilježe prigovore pa svaki put iznova drugom agentu moraju ponavljati priču i druge.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.