Savjetovanje o prekograničnoj suradnji tijela za nadzor nad tržištem iz područja zaštite potrošača

Dana 23. i 24. ožujka 2010. godine u organizaciji Nacionalne uprave za zaštitu potrošača Republike Mađarske (NFH) održano je u Harkanju, Mađarska, savjetovanje o prekograničnoj suradnji tijela za nadzor nad tržištem iz područja zaštite potrošača.

S mađarske strane sudjelovali su: Wittich Tamas, generalni direktor Nacionalne uprave za zaštitu potrošača Republike Mađarske, Farkasane Balint Rozsa i Tibor Vincze načelnici odjela u NFH, Halas Ernone direktorica Regionalne uprave NFH i Mikloš Fekete inspektor Pečujske ispostave.

S hrvatske strane na savjetovanju su sudjelovali Đema Bartulović, Ruža Meker i Vesna Buntić iz Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, te Danica Ledecki, Vesna Tenko i Vladimir Varga iz Državnog inspektorata.

Cilj savjetovanja je bio upoznavanje s organizacijom NFH i načinom nadzora na tržištu u pogledu primjene propisa kojima se štite gospodarski interesi potrošača i sigurnost proizvoda te ponuda suradnje između NFH i Državnog inspektorata.

Savjetovanje je otvorio gdin. Wittich Tamas, generalni direktor Nacionalne uprave za zaštitu potrošača Mađarske koji nas je upoznao s ustrojem, ovlastima, pravima i obvezama inspektora NFH.

Nacionalna uprava zaštite potrošača(NFH) ustrojena je 2007. godine unutar Ministarstva rada i socijalne skrbi, a nastala je objedinjavanjem centralne i regionalnih ispostava inspektorata.

U NFH ustrojen je i Odjel zaštite potrošača, koji ima dva odsjeka i to Odsjek za tržišni nadzor i Odsjek za RAPEX.

Pored nadzora na tržištu, obveza NFH je i edukacija potrošača, čemu se u Upravi pridaje velika važnost, tako da se o uočenim pojavama na tržištu obavještavaju mediji, a potrošači se o svojim pravima mogu informirati na Web stranicama Uprave.

Posebna pozornost tijekom nadzora na tržištu se pridaje isticanju cijena, isticanju obavijesti o proizvodu (deklariranje proizvoda) i sigurnosti proizvoda na tržištu. Zakonom o zaštiti potrošača propisano je da je za sigurnost proizvoda na tržištu u svakom slučaju odgovoran proizvođač.

Iz djelokruga nadzora inspektora Nacionalne uprave izuzeto je potrošačko kreditiranje i financijske usluge te nadzor hrane. Primjenu propisa koji uređuju ova područja obavljaju inspekcije Ministarstva financija i Ministarstva poljoprivrede.

Tijekom 2009. godine obavljeno je ukupno 30.000 inspekcijskih nadzora, za 10.000 više nego u 2008. godini i to zato što su tijekom 2009. uposlili 150 novih inspektora. Godišnje zaprime 120 000 prijava potrošača, a u 50% prijav izlaze na teren i utvrđuju činjenično stanje.

Najviše je utvrđenih prekršaja iz područja zaštite gospodarskih interesa potrošača u istom razdoblju utvrđeno, isto kao i u Republici Hrvatskoj, zbog nepropisnog isticanja cijena i navođenja obavijesti o proizvodu koje ne sadrže propisane podatke.

U 2009. godini povučeno je s tržišta 207 nesigurnih proizvoda, a najviše igračaka, zatim električnih kućanskih aparata, motornih vozila, odjeće i modnih dodatka.

Danica Ledecki, načelnica Odjela ispitivanja sukladnosti u Državnom inspektoratu upoznala je mađarsku stranu s ustrojstvom Državnog inspektorata, institucionalnim okvirom, djelokrugom rada, poslovima Odjela zaštite potrošača, administrativnim kapacitetima, metodama nadzora, ovlastima inspektora i rezultatima rada u području zaštite potrošača i sigurnosti proizvoda.

U Mađarskoj pravo pokretanja postupka protiv pravne ili fizičke osobe čiji postupci krše prava većeg broja potrošača (identično našoj kolektivnoj zaštiti potrošača) imaju NFH, tužilaštvo i civilne udruge za zaštitu potrošača.

Po završetku savjetovanja generalni direktor NFH, gdin. Wittich Tamas je predložio da NFH i Državni inspektorat uspostave međunarodnu suradnju i to na dvije razine:

- na razini Centralne uprave NFH i Sjedišta Državnog inspektorata i

- na regionalnoj razini između Regionalnih uprava koje graniče sa Republikom Hrvatskom i Područnom jedinicom Varaždin i Osijek.

Budući da je NFH već uspostavio suradnju sa susjednim državama, kako članicama EU, tako i onim koje će to postati, predložio je da će NFH, s obzirom na iskustvo, izraditi prijedlog akta o suradnji i dostaviti ga Državnom inspektoratu na mišljenje i usvajanje.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.