Zatvoreno Poglavlje 28. - Zaštita potrošača i zdravlja

Bruxelles, 27. studeni 2009. - Na sastanku Međuvladine konferencije (MVK) o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji privremeno je zatvoreno Poglavlje 28. Zaštita potrošača i zdravlja.

Sastanak Međuvladine konferencije (MVK) o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji održan je na veleposlaničkoj razini a hrvatsko izaslanstvo je predvodio glavni pregovarač Vladimir Drobnjak. Veleposlanici zemalja članica Europske unije potvrdili su da je Republika Hrvatska ispunila mjerila za zatvaranje Poglavlja 28.

Ovaj sastanak  predstavlja još jedan ključan korak na putu ka pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Pregovori o Poglavlju 28. - Zaštita potrošača i zdravlja otvoreni su 12. listopada 2007. na Pristupnoj konferenciji na ministarskoj razini.

Zadaci koji su tom prigodom postavljeni pred Republiku Hrvatsku u potpunosti su ispunjeni tako da možemo reći da je hrvatsko zakonodavstvo u potpunosti  usklađeno s pravnom stečevinom Europske unije, kroz usvojenu regulativu i  strateške dokumente.

Zahvaljujući tome, potrošač danas ima mogućnost izbora, ima pristup informacijama i mogućnost usporedbe pri donošenju odluka te samim tim ima odlučujuću riječ na tržištu. Potrošač postaje regulator razvoja gospodarstva i na taj način direktno utječe na poslovnu politiku gospodarstvenika, potiče konkurentnost  i stvara  poticajno okruženje na tržištu.

Iako je naša zemlja u potpunosti uskladila zakonodavstvo na području zaštite potrošača sa zakonodavstvom Europske unije na ovom području, što omogućava hrvatskom potrošaču da uživa jednaka prava koja imaju potrošači u Europskoj uniji, u budućem razdoblju, obzirom na dinamiku aktualnih promjena u politici zaštite potrošača Europske unije, kontinuirano će se dograđivati već uspostavljeni sustav zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.