Hrvatski potrošači uživaju ista prava kao i potrošači u EU

Delegacija Europske komisije u Republici Hrvatskoj i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva su dana 10. rujna 2009. godine završnom svečanosti obilježili su završetak Twinning projekta "Daljnje jačanje kapaciteta na području zaštite potrošača" koji se financira iz programa Europske unije CARDS 2004. Navedeni Twinning projekt je zajednički projekt Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva RH, njemačkog Saveznog ministarstva hrane, poljoprivrede i zaštite potrošača i francuskog Ministarstva gospodarstva, financija i zapošljavanja.

Korisnici ovoga projekta bili su Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Državni inspektorat te nevladine udruge za zaštitu potrošača. Ipak, krajnji korisnici su potrošači koji, bolje zaštićeni, informirani i osnaženi u obrani svojih prava, imaju bolju mogućnost odabira proizvoda i usluga u stalno rastućem tržišnom gospodarstvu.

Glavni cilj ovog dvogodišnjeg twinning projekta vrijednog 1.1 milijun eura, bilo je podizanje razine zaštite prava potrošača u RH na  istu razinu zaštite koju uživaju građani Europske unije.

CARDS 2004 Twinning projekt "Daljnje jačanje kapaciteta na području zaštite potrošača", koji se nastavlja na projekt CARDS 2002, bio je fokusiran na daljnju harmonizaciju zakonodavstva RH u području zaštite potrošača sa zakonodavstvom Europske unije, na jačanje institucionalnih i administrativnih  kapaciteta, jačanje nevladinih udruga za zaštitu potrošača, te podizanje razine javne svijesti o potrebi zaštite prava potrošača u RH. 

U sklopu projekta ostvareno je sljedeće: 

 • u zakonodavni okvir RH, posebice u Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o sigurnosti proizvoda, Zakon o obaveznim odnosima te Zakon o nedopuštenom oglašavanju, prenesena  je ista razina prava potrošača kao što je to u zemljama EU,
 • sigurnost potrošača poboljšat će se uspostavom sustava brze razmjene obavjesti o opasnim proizvodima između zemalja članica EU-a i Europske komisije (RAPEX),
 • ojačani su administrativni i stručni kapaciteti u području provedbe nadzora nad tržištem a kako bi se pružila učinkovita potpora provedbi prava potrošača,
 • uspostavom Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača pri MINGORP-u, potrošači mogu svoje pritužbe  dostaviti on-line,  te dobiti savjet ili tumačenje propisa, a po potrebi se i provodi postupak nadzora  na tržištu,
 • ojačani su administrativni kapaciteti Odjela za zaštitu potrošača Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, te sustavnom edukacijom djelatnika Odjela osigurana je visokoprofesionalna razina znanja i stručnost za daljnju uspostavu i razvoj politike zaštite potrošača u RH, 
 • sustavnom provedbom obrazovanja o zaštiti potrošača u odgojno obrazovnim institucijama ostvarit će se potrebna razina znanja djece i učenika  o njihovim potrošačkim pravima,
 • predstavnicima udruga za zaštitu potrošača omogućena je sustavna edukacija radi poboljšanja razine znanja u savjetovanju i informiranju potrošača, izradi projektnih prijedloga te izradi brošura i različitih tiskovina za potrošače.

Pozdravne govore na završnoj svečanosti održali su veleposlanici Savezne Republike Njemačke i Republike Francuske, Dr. Bernd Fischer i gospodin Jérôme Pasquier. 

Državna tajnica gđa. Tamara Obradović Mazal predstavila je  sustav zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj, naglasivši da su  postavljeni   pravni i institucionalni okviri te je razvijen sustav zaštite potrošača sukladan pravilima i standardima koji vrijede u Europskoj uniji.

Gospodin Paolo Berizzi, voditelj Odjela za gospodarski razvoj, pravosuđe, unutarnje poslove i civilno društvo pri Delegacije Europske komisije u RH govorio je o važnosti provedbe Twinning projekta financiranog od strane EU radi uspješnog  završetka procesa pristupanja RH u EU.

Dr. Christian Grugel, ravnatelj Opće uprave za zaštitu potrošača, hranu i biotehnologiju njemačkog Saveznog ministarstva hrane, poljoprivrede i zaštite potrošača izvijestio je o novim trendovima u području zaštite potrošača u SR Njemačkoj.

Gđa Božena Vrbanić, zamjenica Glavnog inspektora, Državni inspektorat RH, govorila je o sustavu provedbe nadzora nad tržištem u RH.

O pozitivnim učincima provedenog projekta i budućim koracima u daljnjem razvoju sustava zaštite potrošača govorili su i predstavnici oba saveza udruga potrošača u RH (gđa. Mira Brumerček Lukačević i g. Nenad Kurtović).

Završne ocjene o provedbi ovog projekta kao i daljnje aktivnosti koje slijede na unapređenju sustava zaštite potrošača iznijeli su voditelji projekta s  njemačke strane dr. Axel Reich a s hrvatske gđa Dijana Dimov.

Na kraju završne  svečanosti posebna zahvalnost govornika upućena je gđi. Evi Guenther, stalnoj savjetnici pri projektu (RTA) radi izuzetnog  zalaganja u provedbi ovog projekta .    

 • Kodeks EU o pravima na Internetu
 • Prečac kroz rokove
 • Potrošači - upoznajte svoja prava
 • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.