Peta sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

Peta sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača održana je, dana 21. travnja 2009. godine, s početkom u 12,00 sati, u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Ulica grada Vukovara 78.

Temeljem, članka 123. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 79/07 i 125/07), Vlada Republike Hrvatske je u veljači 2008. godine osnovala i imenovala Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača kao svoje savjetodavno tijelo.

Nacionalno vijeće je važan nositelj politike zaštite potrošača. Osniva se na četiri godine a čine ga predstavnici državnih tijela nadležnih za područje zaštite potrošača, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, saveza udruga za zaštitu potrošača i neovisni stručnjaci iz područja zaštite potrošača.

Na petoj sjednicu Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača, održanoj 21. travnja 2009., bio je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s četvrte sjednice Nacionalnog vijeća za zaštitupotrošača;
2. Usvajanje Izvješća o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača u 2008.godini;
3. Izrada Izvješća o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2007.-2008.;
4. Nacionalni program za zaštitu potrošača za sljedeće četverogodišnje razdoblje
-Ustrojavanje radne grupe za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa za
zaštitu potrošača za razdoblje 2009. -2012.;
5. R a z n o.

Vijeće se sastaje, sukladno potrebama i problematici koju je nužno rješavati, a koja se odnosi na područje zaštite potrošača.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.