Treća sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

Treća sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača održana je dana 3. travnja 2008. godine, s početkom u 12,00 sati, u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Ulica grada Vukovara 78.

Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske te je kao takvo jedno od važnijih nositelja politike zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj. Vijeće čine predstavnici državnih tijela nadležnih za područje zaštite potrošača, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, udruga za zaštitu potrošača i neovisnih stručnjaka iz područja zaštite potrošača.  Sastaje se sukladno potrebama i problematici koju je nužno rješavati, a koja se odnosi na područje zaštite potrošača.

Dnevni red treće sjednice Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača bio je sljedeći:

1.      Usvajanje Zapisnika s druge sjednice Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača;
2.      Donošenje Poslovnika o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača;
3.      Inicijativa Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske, Split, Iločka 6, vezano na  povećanje cijene energenata;
4.      R a z n o.

 

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.