Prva sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

Vlada Republike Hrvatske je na 5. sjednici, održanoj 14. veljače 2008. godine, donijela Odluku o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača. Dana 26. veljače 2008. godine, održana je prva sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača, s početkom u 10,00 sati, u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Ulica grada Vukovara 78.

Za prvu sjednicu Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača određen je sljedeći dnevni red:

1. Donošenje Prijedloga Poslovnika o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača;
2. Izvješće o stanju na području zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj;
3. R a z n o .

Vijeće će se ubuduće sastajati sukladno potrebama i problematici koju je nužno rješavati, a koja se odnosi na područje zaštite potrošača.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.