Pregled zakona i podzakonskih propisa

Osnovna zakonska i podzakonska regulativa u području zaštite potrošača:

Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, NN 121/2016

Uredba o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji nacionalnih tijela odgovornih nad provedbom propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača) NN 84/14 i 120/14

Odluka o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka radi zaštite kolektivnih interesa potrošača, NN 105/14

Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača, NN 90/14 44/16

Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga, NN 66/14 i 16/15

Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja NN 135/15

Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni NN 66/14

Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o ugovoru o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni NN 66/14

Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija NN 72/14

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda NN 30/09, 139/10 i 14/14

Uredba o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (Rapex) NN 5/11 i 120/14

Pravilnik o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače NN 55/10, 90/10 i 109/14

Naredba o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača „noviteta“ NN 19/11, 54/11, 40/12, 58/13 i 57/14

Popis oznaka Hrvatskih norma u području opće sigurnosti proizvoda NN 109/14

Vodič za procjenu i vrednovanje rizika – http://potrosac.mingo.hr/hr/potrosac/clanak.php?id=12479

Zakon o nedopuštenom oglašavanju NN 43/09

Uredba o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka u svrhu kolektivne zaštite trgovaca od nedopuštenog oglašavanja NN 88/09 i 155/09

Ostali Zakoni koji reguliraju područje zaštite potrošača: 

Zakon o obveznim odnosima, NN 35/0541/0878/15

Zakon o elektroničkim komunikacijama, NN 73/0890/11133/1280/1371/14

Zakon o održivom gospodarenju otpadom,  NN 94/13

Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu, NN 132/98, 63/08134/0994/13

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu NN 82/13

Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu NN 97/00

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu NN 33/0638/0987/0918/1180/13

Zakon o potrošačkom kreditiranju NN 75/09112/12143/13147/1309/1578/15,102/15

Zakon o elektroničkoj trgovini, 173/0367/0836/09130/1130/14

Zakon o poštanskim uslugama, NN 144/12153/1378/15

Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14

Zakon o normizaciji, NN 80/13

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, NN 80/1314/14

Zakon o hrani NN 81/13, 14/14

Zakon o informiranju potrošača o hrani  NN 56/1314/14

Zakon o genetski modificiranim organizmima NN 70/05137/0928/1347/14

Zakon o predmetima opće uporabe, pročišćeni tekst NN 39/1347/14

Zakon o energiji, NN 120/1214/1495/15102/15 

Zakon o tržištu električne energije, NN 22/1395/15102/15 

Zakon o tržištu plina, NN 28/1314/14

Zakon o tržištu toplinske energije, NN 80/1314/14102/1495/15

Zakon o zaštiti osobnih podataka, NN 103/03118/0641/08130/11106/12

Zakon o sanitarnoj inspekciji, NN 113/0888/10

Zakon o mirenju,  NN 18/11

ANKETA

Kupili ste proizvod putem interneta. Ugovor možete, bez objašnjenja, raskinuti u roku od 14 dana?
REZULTATI ANKETE
  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.