ZNATE LI DOVOLJNO O VAŠIM POTROŠAČKIM PRAVIMA?

Rezultati ankete:

Da

  13 (54 %)

Ne

  7 (29 %)

Ne znam

  4 (17 %)

Ostale ankete:

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.