U KOJEM PODRUČJU SU PREKRŠENA VAŠA PRAVA POTROŠAČA?

Rezultati ankete:

Trgovina

  0 (0 %)

Komunalne usluge

  1 (33 %)

Telekomunikacije

  2 (67 %)

Financijske usluge

  0 (0 %)

Ostale ankete:

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.