Kodeks EU-a o pravima na internetu

Kodeks EU-a o pravima na internetu objavila je Europska komisija u prosincu 2012. godine kao dio aktivnosti proizašlih iz Digitalnog plana za Europu (mjera 16). Izdavač je...

PRAVO POTROŠAČA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Stupanjem na snagu nove EU Direktive o potrošačkim pravima od 13. lipnja 2014. potrošači u svim državama članicama EU imaju ista prava kod kupovine proizvoda ili usluga sredstvima...

Savjetovanje potrošača

Besplatno savjetovanje potrošača financira Ministarstvo gospodarstva iz sredstava Državnog proračuna. Besplatno savjetovanje potrošača obavljaju 4 savjetovališta: Zagreb, Osijek, Split i Pula radnim danom od 8 do 16 sati. Besplatne savjete možete zatražiti putem "Prijava i upita online", telefona ili osobnim dolaskom.
Popis savjetovališta za zaštitu potrošača

Informiranje i edukacijaPrijave i upiti online